Eindenergieverbruik voor verwarming

Het eindenergieverbruik voor verwarming is de eindenergie die nodig is aan de warmteopwekkers om de bruto energiebehoefte voor verwarming te dekken.Het wordt bepaald per energiesector. De maandelijkse energiebijdrage van een eventueel thermisch zonne-energiesysteem wordt eerst afgetrokken van de bruto energiebehoefte voor verwarming. Het aldus verkregen verschil wordt vervolgens gedeeld door het productierendement van de warmteopwekker voor verwarming.