Energieprestatie van een gebouw (EPB)

De hoeveelheid energie die effectief wordt verbruikt of nodig geacht wordt om te voldoen aan de verschillende behoeften bij een standaard gebruik van het gebouw, met onder andere verwarming, warm water, koelsysteem, ventilatie en verlichting. Deze hoeveelheid wordt uitgedrukt in één of meer cijfermatige indicatoren die door berekening worden verkregen, uitgevoerd volgens een van de in bijlage 2.1 van het BWLKE gedefinieerde berekeningsmethodes (berekeningsmethode op basis van de geschatte energie onder andere in het kader van de wetgeving EPB-werkzaamheden en berekeningsmethode op basis van de effectief verbruikte energie in het kader van het certificaat openbaar gebouw).