EPB-kennisgeving van het begin van de werkzaamheden

Het formulier dat de datum van het begin van de werkzaamheden bevat en, desgevallend, de melding dat de berekeningen inzake de naleving van de EPB-eisen werden verricht en beschikbaar zijn.