Ventilatie-eisen

Hiermee wordt gedoeld op alle eisen waaraan de ventilatiesystemen op zich moeten voldoen, bovenop de na te leven debieten.