MOB02_top

Dossier | Fietsstallingen realiseren

Fietsstallingen realiseren

Bron: yorgunum / Pixabay.com

Comfortabele en beveiligde fietsenstallingen ontwerpen die aan de voetgangersingangen van de gebouwen gelinkt worden, met het oog op het eenvoudig dagdagelijks gebruik ervan.

De Gids Duurzame Gebouwen stelt het volgende stappenplan voor om fietsenstallingen te verwezenlijken:

  • Bij nieuwbouw: de plaats van de fietsenstalling en het ideale traject om er toegang toe te krijgen, zo snel mogelijk bepalen
  • Bij renovatie: gebruik maken van de voorziene verbouwingen om te zoeken naar beschikbare ruimtes waar de fietsenstalling in ondergebracht kan worden
  • De fietsenstalling in het gebouw en in de site integreren rekening houdend met de configuratie van het gebouw, het programma ervan, de vereiste capaciteit...
  • Ervoor zorgen dat de fietsenstalling toegankelijk is en dat ze dicht bij de bestemmingsplaats gelegen is
  • Kiezen voor geschikte fietsvoorzieningen
  • De fietsenstalling dimensioneren naargelang de bezetting van het gebouw en door voldoende manoeuvreerruimte te voorzien

Meer info:

➩ Uitdagingen

bijgewerkt op 01/01/2013

Code n° : G_MOB02 - Thema's : Mobiliteit - Andere thema's : Toegankelijkheid | Onderhoud | Delen Fiets - Gerelateerde project components : Omgeving