Citrinelles_top

Case studie | Beheer van regenwater in een eengezinswoning - Project Geelvinken

Beheer van regenwater in een eengezinswoning - Project Geelvinken

© Bernard Boccara / Leefmilieu Brussel

Het project Geelvinken omvat de renovatie van een eengezinswoning. Het gebouw scoort hoge energieprestaties (lage energie) en milieuprestaties, meer bepaald wat het beheer van regenwater op het perceel aangaat.
Gezinsrijwoning Renovatie

Gegevens van het project

Algemeen

  • Adres: Geelvinkenlaan 95, 1160 Brussel
  • Bestemming: Gezinsrijwoning
  • Type werken: Renovatie
  • Oppervlakte: 220 m²
  • Oplevering van de werken: Maart 2014
  • Voorbeeldgebouw: Laureaat 2013 [201]

Project team

  • Bouwheer: Amandine Rose & Philippe Boland
  • Architecten: Amandine Rose & Philippe Boland

Overzicht

Inplantingsplan van het gebouw

?Nouveau document?

© Amandine Rose & Philippe Boland

Plattegrond van de eerste verdieping van het gebouw

?Nouveau document?

© Amandine Rose & Philippe Boland

Sectie van het gebouw

?Nouveau document?

© Amandine Rose & Philippe Boland

Meer weten

De infofiche "Voorbeeldgebouwen" die een beknopt overzicht geeft van de milieukenmerken van het project, kan worden gedownload via de volgende link:

Infofiche Citrinelles pdf format

Meer informatie over het regenwaterbeheer op het perceel , kunt u vinden op de volgende pagina:

➩ Regenwaterbeheer

Thema's : Water - Gerelateerde project components : Dak | Regenwater | Afvalwater

bijgewerkt op 15/06/2017