Woordenlijst

Dampdiffusieweerstandscoëfficiënt (µ)

Bepaalt de doorlatendheid van een materiaal voor waterdamp in vergelijking met lucht. Hoe hoger de µ-waarde, hoe hoger de weerstand. De dampdiffusieweerstand van een materiaallaag wordt gewoonlijk de SD-waarde genoemd, gemeten in [m] en berekend op basis van het product van de doorlaatbaarheid van het materiaal door de dikte van de materiaallaag.

Een laag kan relatief dun zijn, maar heeft een hoge µ-waarde, zoals bijvoorbeeld een dampscherm in een plat dak. De Sd-waarde zal dus hoog zijn ondanks een beperkte dikte. Steenwol daarentegen is bijna volledig doorlaatbaar wat betreft damp en heeft een µ-waarde van ongeveer 1,3. Zelfs een dikke laag steenwolisolatie heeft dus een lage Sd-waarde.

> Revenir au glossaire

Boven aan de pagina