De Gids Duurzame Gebouwen

De Gids Duurzame Gebouwen is ontwikkeld door Leefmilieu Brussel in samenwerking met gespecialiseerde studiebureaus. De gids begeleidt bouwprofessionals bij het ontwerp en de renovatie van gebouwen met hoge milieukwaliteit, waarbij de economische haalbaarheid van het project gegarandeerd blijft. Met bijna 50 themadossiers, op termijn voorzien van meer dan 200 praktische fiches rond technische oplossingen en tal van casestudy's, is de Gids Duurzame Gebouwen een referentiemiddel voor ontwerpers, bouwheren en aannemers. Alle inhoud is eenvoudig te vinden via een gekruiste zoekopdracht met filter.

Alle aspecten van duurzaam bouwen met elkaar verzoend

Een duurzaam gebouw is het resultaat van een globale, geïntegreerde aanpak van de diverse uitdagingen rond duurzame ontwikkeling. De Gids Duurzame Gebouwen helpt u ook bij het ontwerpen, renoveren, realiseren en beheren van een gebouw en de omgeving ervan, waarbij meerdere elementen zo goed mogelijk met elkaar worden verzoend:

 • Hoge energie- en milieuprestaties;
 • Comfort, levenskwaliteit en gezondheid van de gebruikers;
 • Het sociale welzijn van de wijk waarin het pand staat;
 • De technische haalbaarheid;
 • De economische haalbaarheid.

Thematisch filteren

De Gids Duurzame Gebouwen biedt concrete oplossingen op basis van thema's die stuk voor stuk eisen voor duurzaam bouwen zijn:

Picto_Portal_Energy

Energie : maatregelen om de energiebehoefte te verminderen en de meest geschikte technieken te kiezen;

Picto_Portal_Management

Beheer van het project , de werf en het gebouw: voorzieningen in het ontwerp, de uitvoering en de opvolging die de milieugerelateerde, de economische en de sociale prestatie van de gebouwen bevorderen;

Picto_Portal_Mobility

Mobiliteit : oplossingen om actieve mobiliteit en duurzaam autogebruik te bevorderen.

Picto_Portal_Nature

Natuurontwikkeling : de natuur in stand houden en versterken door alle beschikbare oppervlakken van het gebouw en zijn omgeving optimaal te benutten;

Picto_Portal_Physic

Fysieke omgeving : acties om een spaarzaam gebruik van de bodem te bevorderen, de impact van de gebouwen op de omgeving te beperken en het stedelijke landschap te verrijken;

Picto_Portal_MankindEnvironment

Menselijke omgeving : bevordering van uitwisselingen binnen het gebouw en tussen het gebouw en zijn omgeving, waarbij ook wordt verzekerd dat het gebouw voor iedereen toegankelijk is;

Picto_Portal_Materials

Materiaal : een globale reflectie op de materiaalkeuze;

Picto_Portal_Eau

Water : beheer van regen- en afvalwater op het perceel en rationeel watergebruik;

Picto_Portal_Wellness

Welzijn, comfort en gezondheid : oplossingen om negatieve effecten op de gezondheid van de gebruikers te voorkomen en hun comfort te verzekeren, terwijl de milieu-impact van het gebouw beperkt blijft;

Verder zijn trefwoorden toegevoegd die met subthema's overeenkomen om het mogelijk te maken via de thema's naar meer specifieke noties te zoeken:

Toegankelijkheid, akoestiek, stedelijke landbouw, werf, afval, onderhoud, kringloopeconomie, luchtdichtheid, thermische inertie, overstroming, thermische isolatie, keurmerken/certificering, koudebrug, golven en antennes, delen, vervuiling, vervuiling in het gebouw, hergebruik, stedenbouw, fiets

Filteren op projectonderdelen

De inhoud van de Gids is ook doorzoekbaar op basis van:

Filteren op informatietype

De volledige inhoud van de Gids Duurzame Gebouwen is ontwikkeld om informatie op alle niveaus te bieden, van zeer algemeen tot zeer concreet:

 • Inleidingen

  Een presentatie van de uitdagingen in verband met het thema en de globale aanpak om in het kader van duurzaam bouwen aan die uitdagingen te beantwoorden.

  Voorbeeld: Verlaging van het energieverbruik van gebouwen, verbetering van het water, Verbetering van het waterbeheer in duurzame gebouwen en op het perceel, Definitie van de beheersprocedures van het project, de werf en het gebouw... Bekijk alle inleidingen.

 • Dossiers

  Elk dossier omvat een concrete aanbeveling om aan de uitdagingen rond het thema te beantwoorden.

  De oplossingen worden er in gepresenteerd en geklasseerd op basis van technische, milieu-, economische en sociaal-culturele criteria. U vindt hier ook hulp bij het ontwerp met elementen rond de regelgeving, de normen en de financiering, maar ook tools, etiketterings- en certificeringsaspecten.

  Voorbeeld: Een groendak realiseren, Beheer van regenwater op het perceel, Fietsenstallingen realiseren, Vermijden van polluenten in het gebouw... Bekijk alle dossiers.

 • Voorzieningen

  Elke voorziening komt overeen met een te gebruiken techniek of specifiek systeem. Ze helpt keuzes te maken, aandachtspunten in beeld te brengen en concrete technische oplossingen te ontwikkelen.

  Enkele voorbeelden: Radiator, tussenwand, opslagdak, binnenisolatie, waterbesparend toilet, fietsdragers, verwijdering van metselwerk ... Bekijk alle voorzieningen.

 • Casestudy's

  Elke casestudy illustreert in de Gids uiteengezette concepten en oplossingen aan de hand van een concreet project dat in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is gerealiseerd.
  Bekijk alle casestudy's.

Lever een bijdrage

Wij besteden grote zorg aan de kwaliteit van de inhoud van de Gids Duurzame Gebouwen. Die inhoud is tot stand gekomen onder wetenschappelijke en technische verantwoordelijkheid van experts. Als u opmerkingen, aanvullingen of suggesties heeft, kunt u die via de button “Opmerking” formuleren ! Aarzel tot slot niet om, via het contactformulier, contact met ons op te nemen voor al uw algemene opmerkingen of om u in te schrijven op de Newsletter van de Gids.

Boven aan de pagina