Dossier | Duurzame keuze van raamkaders

Einde van de levensduur

Hergebruik ter plaatse, terugwinning

Behoud en mogelijke verbetering van de bestaande ramen (zie Voorzieningen).

Recyclering

Vermijd weggooien of verbranden

 • Verbranding is een omstreden optie, omdat ze de vervuiling (vervuilende stoffen die schadelijk zijn voor de mens) verplaatst naar de rookfilters of naar de atmosfeer.
 • Ook weggooien is geen duurzame oplossing. Deze optie vormt een bedreiging voor de gezondheid en het milieu doordat ze de lucht, de bodem en het water (ondergrondse waterbekkens) vervuilt en complexe technische middelen voor de bescherming van het milieu vereist. Deze vorm van afvalbeheer mag dus uitsluitend worden gekozen als er geen enkel alternatief mogelijk is. Geef dus de voorkeur aan preventie, opwaardering en recyclage van het afval.

Het gebruik van pvc ramen kende vanaf de jaren 1960 een constante stijging, waardoor de Europese Unie de komende jaren een sterke stijging van pvc-afval kan verwachten.

De nodige ruimte

 • Sorteren vergt ruimte. Gebrek aan ruimte wordt in zekere mate opgelost door de afbraakwerken gespreid te organiseren, containers met verschillende compartimenten te gebruiken, het afval naar een sorteercentrum te brengen... en uw verbeelding te gebruiken.

Einde levenscyclus en recyclagemogelijkheden

Bij de keuze van de ramen is het essentieel te overwegen wat er op het einde van hun levenscyclus zal gebeuren. Ga na of er aangepaste kanalen bestaan, om de ramen op het einde van hun levenscyclus te kunnen afbreken, eventueel te hergebruiken en/of te recycleren, zodat het afval beperkt blijft.

 • Let op met composietmaterialen want die zijn moeilijk te recycleren. Vaak bestaan de nieuwe ramen uit composietmaterialen die moeilijk te recycleren zijn (dubbelglas, combinatie van hout en aluminium,...), in tegenstelling tot de oude vensters.
 • Voorzie de impact van de huidige markt over 30 of 40 jaar!
  • Houtafval kan op grote schaal worden gerecycleerd. Houten ramen die niet onder druk werden behandeld met bewaringsproducten met zware metalen en/of niet bedekt zijn met halogene organische componenten (pvc), kunnen worden opgewaardeerd via productiekanalen van afgeleide producten (bouwpanelen, houtwol enz.) of voor warmteproductie (pellets).
  • Op het einde van de levenscyclus kunnen aluminium ramen voor meer dan 90% worden gerecycleerd, waarbij 10 keer minder energie nodig is dan bij de oorspronkelijke ontginnings- en productiefasen. De toepassing van thermische onderbrekingen (nylon blokjes, voegen, isolatiemateriaal van het type polyurethaan) en het type afwerking van aluminium ramen kunnen hun recyclage echter bemoeilijken en beperken de mogelijkheid om de materialen van elkaar te scheiden.

Vandaag wordt ongeveer een derde van het aluminium dat jaarlijks in de wereld wordt verbruikt, vervaardigd door tweede smelting, op basis van gerecycleerd aluminium.

De recyclage van aluminium is voor het milieu van het grootste belang, want dit beperkt het verbruik:

 • van bauxiet, want het reeds vervaardigde metaal wordt opnieuw gebruikt;
 • van energie, want de hoeveelheid elektriciteit, nodig voor de productie van een ton gerecycleerd aluminium, bedraagt slechts 5% van wat nodig is voor een ton aluminium van de eerste smelting.

Bron: http://www.ledialoguesurlaluminium.com/laluminium/sa-fabrication/laluminium-de-deuxi%C3%A8me-fusion

 • Door de componenten en additieven die pvc ramen bevatten, leveren deze moeilijk recycleerbaar afval op. Het materiaal wordt over het algemeen weggegooid (risico van verspreiding van zware metalen) of verbrand (probleem van uitstoot van gassen in de atmosfeer). Slechts 3 à 5% van het pvc, gebruikt in de Europese Unie, wordt echt gerecycleerd.

Er dient te worden opgemerkt dat er momenteel recyclagekanalen voor pvc ramen worden ontwikkeld. Pvc ramen, gemaakt van andere gerecycleerde ramen, hebben een gunstigere milieubalans!

Sorteer het bouw- en sloopafval.

 • Nu de stortplaatsen verzadigd raken, worden de kosten voor het storten van afval (kosten en taksen) steeds hoger. Wat de verbranding betreft, voert de nieuwe Brusselse ordonnantie van 14 juni 2012 vanaf 2013 een belasting in op de verbranding van afval. Vanaf 2015 wordt op niet-selectief opgehaald afval een belasting geheven voor elke ton verbrand afval boven de vastgestelde limieten. De prijs die sorteercentra vragen voor het verwerken van gemengde containers is veel hoger dan de prijs per container gesorteerd afval.
 • Sorteren wordt economisch rendabeler, want de meerkosten van het sorteren worden terugbetaald
 • door de opwaardering van bepaalde afvalstoffen.
 • Het beheer van het afval van het bouwterrein moet voldoende gedetailleerd beschreven zijn in de aanbestedingsdocumenten, zodat de aannemer er bij de prijsberekening en voor de uitvoeringstermijn rekening mee kan houden.

Om bouw-, renovatie- en afbraakafval zo goed mogelijk te hergebruiken en op te waarderen, is het aangewezen de materialen (ramen/beglazing) zorgvuldig te demonteren in plaats van ruwweg af te breken. Sommige sociaal-economische ondernemingen hebben zich in dit vak gespecialiseerd (www.res-sources.be).

In dit kader zijn composietmaterialen niet recycleerbaar.

 • De toepassing van thermische onderbrekingen (nylon blokjes, voegen, isolatiemateriaal van het type polyurethaan) en het type afwerking van aluminium en pvc ramen kunnen hun recyclage bemoeilijken en de mogelijkheid om de materialen van elkaar te scheiden, beperken.

bijgewerkt op 01/01/2013

Code n° : G_MAT07 - Thema's : Materiaal - Andere thema's : Circulaire economie - Gerelateerde project components : Buitenschrijnwerk | Buitenwand | Houtenskelet | Ventilatie