Houblon_top

Case studie | Fotovoltaïsche installatie - Project Hopstraat

Fotovoltaïsche installatie - Project Hopstraat

© Vincent Carton

Oude drukkerij die werd verbouwd tot woongelegenheid. Het gebouw werd in mede-eigendom aangekocht. Vele beslissingen met betrekking tot renovatie en inrichting worden dus collectief genomen. In 2000 werd gekozen voor een groendak en warmtecollectoren. 18 mede-eigenaars besloten op de 30 eenheden die het gebouw telt, een fotovoltaïsch systeem aan te sluiten op hun privémeter. Zo konden groendak, zonnepanelen en recuperatie van regenwater gecombineerd worden.
Collectieve woningen Installatie met fotovoltaïsche zonnepanelen

Gegevens van het project

Algemeen

  • Adres: Hopstraat 47, 1000 Bruxelles
  • Bestemming: Collectieve woongelegenheid
  • Type werkzaamheden: installatie van fotovoltaïsche zonnepanelen
  • Installatiejaar: 2008

Installatie fotovoltaïsche zonnepanelen

Meestal is bij de presentatie van een fotovoltaïsche installatie in mede-eigendom het technische aspect minder belangrijk dan de organisatie van de mede-eigendom, de financieringswijze van het project en de manier waarop de dialoog tussen de leden gevoerd wordt. De modaliteiten voor verdeling van het dak moeten het voorwerp zijn van beslissingen van de Algemene Vergadering.

Kenmerken van de installatie

De installatie toont de volgende kenmerken:

  • Type: fotovoltaïsche zonnepanelen
  • Gebruik: elektriciteit voor 18 woongelegenheden
  • Oppervlakte: 159 m²
  • Vermogen: 19,44 kW c
  • Productie: ongeveer 18000 kWh/jaar, of 30% van het elektriciteitsverbruik
  • CO 2 : ongeveer 7 ton/jaar besparingen

Panneaux photovoltaïques

?Nouveau document?

© Vincent Carton

Financiering

Het dak werd ter beschikking gesteld voor de 18 leden met een contract dat de huurvoorwaarden bepaalt, naast de voorwaarden voor terugname van de installatie wanneer deze afgeleefd is. De kosten van de onderhouds- of herstellingswerken zijn voor rekening van elke mede-eigenaar.

Aansluitingswijze van de panelen

Meerdere installaties bezetten het dak; ze worden aangesloten op ieders meter in de appartementen van de 18 mede-eigenaars die in het systeem hebben geïnvesteerd. Elk van de 18 mede-eigenaars beschikt immers over een geheel van 6 panelen, een omvormer en een groene teller, aangesloten op een privételler die individueel de elektriciteit meet die van het net wordt gehaald en de elektriciteit die eventueel erin wordt geïnjecteerd.

Schema van het principe van aansluiting

?Nouveau document?

© Leefmilieu Brussel

Externe omvormers

Naast de elektriciteitsmeters in de kelder vindt men alleen elektriciteitsdozen met diverse beschermers en de groene teller voor elke installatie. De omvormers beschikken inderdaad over de beschermingsindex IP 651 waardoor ze buiten gebruikt kunnen worden. Ze worden dus geïnstalleerd onder de modules, buiten het bereik van de directe zon (verwarming). Maximale ventilatie is overigens verzekerd dankzij het feit dat ze buiten staan.

Omvormers voor buiten

?Nouveau document?

© Leefmilieu Brussel

Meer weten

Meer informatie over de opwekking van hernieuwbare elektriciteit kunt u vinden op de volgende link:

➩ Dossier | Installaties voor de opwekking van hernieuwbare elektriciteit integreren

Thema's : Energie - Gerelateerde project components : Dak | Elektriciteit | Hernieuwbare energie | Fotovoltaïsche - Gerelateerde voorziening : Groene stroom produceren met fotovoltaïsche panelen en andere bronnen

bijgewerkt op 15/06/2017