Woordenlijst

Gebruiksoppervlakte [m²]

De gebruiksoppervlakte [m²] of netto oppervakte van een ruimte of van een groep van ruimten, is de oppervlakte gemeten op vloerniveau, tussen de binnenvlakken van de opgaande scheidingsconstructies die de ruimte of groep van ruimten omhullen.

De gebruiksoppervlakte wordt berekend op basis van de binnenafmetingen (binnenvlakken van de scheidingsconstructies).

Ze houdt geen rekening met de volgende elementen:

  • een trapgat, liftschacht of vide,

  • een dragende binnenmuur.

Voor trappen (buiten de trapgaten) en hellende vloeren wordt de verticale projectie op het horizontaal vlak beschouwd.

> Revenir au glossaire

Boven aan de pagina