MAN07_top

Dossier | Hergebruik-hertoepassing van bouwmateriaal

Hergebruik-hertoepassing van bouwmateriaal

Bron: Opalis

Dit dossier neemt de « Praktische Gids voor hergebruik - hertoepassing van bouwmateriaal » volledig over. Deze Gids werd ontwikkeld door Asbl Ressources, CCW, CBB-H, CIFFUL en zijn partners (Leefmilieu Brussel, SPW).

De termen hergebruik en hertoepassing in deze gids verwijzen naar eenzelfde realiteit. Toch verschilt het gebruik van deze termen in de officiële teksten volgens het Gewest : Brussel gebruikt " hertoepassing ", terwijl Wallonië " hergebruik " hanteert.

Dit referentiedocument werd aangevuld en gewijzigd voor deze online versie.

Richt u tot "Hergebruik-Hertoepassing van bouwmateriaal gids" pdf format

Richt u tot CIFFUL website (frans)

guide_remploi_couverture_nl

➩ Starten

bijgewerkt op 25/01/2017

Code n° : G_MAN07 - Thema's : Beheer van het project, de werf, het gebouw - Andere thema's : Werf | Circulaire economie Hergebruik - Gerelateerde project components : Buitenschrijnwerk | Buitenwand | Binnenwand | Vloerplaat