image_test

1/9 Intros 13/52 Dossiers 41/209 Voorzieningen 36/80 Case studies 6/20 Movies

Case studie | Warmtekrachtkoppelingsinstallatie - Project D'Ieteren
Gemengde gebouwen Installatie van warmtekrachtkoppeling

Energie

Case studie | Installatie van een warmtekrachtkoppelingsinstallatie - Project Floraliën
collectieve woningen Installatie van warmtekrachtkoppeling

Energie

Case studie | Installatie van een warmtekrachtkoppelingsinstallatie - Project Kinetix
Fitnesscentrum Installatie van een warmtekrachtkoppeling

Energie

Case studie | Installatie van een warmtekrachtkoppelingsinstallatie - Project ULB Solbosch
Universiteitcampus Installatie van een warmtekrachtkoppeling

Energie

Case studie | Installatie van een fotovoltaïsch systeem - Project Apere
Kantoorgebouw Installatie met fotovoltaïsche zonnepanelen

Energie

Case studie | Bouw van een kantoorgebouw met geïntegreerde fotovoltaïsche panelen - Project Leefmilieu Brussel
Kantoorgebouw Installatie met fotovoltaïsche zonnepanelen en warmtepomp

Energie

Case studie | Renovatie en fotovoltaïsche installatie - Project Cora
Grootwarenhuis Installatie met fotovoltaïsche zonnepanelen

Energie

Case studie | Fotovoltaïsche installatie - Project Hopstraat
Collectieve woningen Installatie met fotovoltaïsche zonnepanelen

Energie

Case studie | Installatie van fotovoltaïsche panelen - Project Marni
Theater Installatie met fotovoltaïsche zonnepanelen

Energie

Case studie | Thermische zonne-installatie - Project Nemo 33
Zwembad Thermische zonne-installatie

Energie

Case studie | Installatie van een warmtepomp – Project 3E
Kantoorgebouw Installatie van warmtepompen

Energie

Case studie | Installatie van warmtepompen - Project Solaris
Kantoorgebouw Installatie van een bodem/lucht-warmtepomp

Energie

Case studie | Renovatie van een school - Project Simons
School kantoren en woningen Renovatie en nieuwbouw