image_test

0/9 Intros 0/52 Dossiers 0/213 Voorzieningen 61/61 Case studies 0/20 Movies

Case studie | Hergebruik van een ventilatie-eenheid - Project De Brouckère
Energie Projectbeheer

Beheer van het project, de werf, het gebouw

Case studie | Geïntegreerd ontwerpproces in de woningbouw - Project Le Cadran
Kantoorgebouw Nieuwbouw

Beheer van het project, de werf, het gebouw

Case studie | Beheer van regenwater - Project Hoppa
Opvangcentrum voor personen met een meervoudige beperking Nieuwbouw

Water

Case studie | Beheer van de verlichting - Project Godfried van Bouillon
Begeleidingscentrum voor jongvolwassenen Nieuwbouw

Welzijn, comfort & gezondheid

Case studie | Renovatie van een waterreservoir - Project Lessenstraat
Gezinsrijwoning Renovatie Regenwaterbeheer

Water

Case studie | Renovatie van een kantoorgebouw en regenwaterbeheer - Project Sibelga
Kantoorgebouw Renovatie Nieuwbouw Beheer van het regenwater

Water

Case studie | Installatie van een warmtekrachtkoppelingsinstallatie - Project Floraliën
collectieve woningen Installatie van warmtekrachtkoppeling

Energie

Case studie | Bouw van een kantoorgebouw met geïntegreerde fotovoltaïsche panelen - Project Leefmilieu Brussel
Kantoorgebouw Installatie met fotovoltaïsche zonnepanelen en warmtepomp

Energie

Case studie | Fotovoltaïsche installatie - Project Hopstraat
Collectieve woningen Installatie met fotovoltaïsche zonnepanelen

Energie

Case studie | Renovatie van een dak en integratie van nestkasten - Project Jambes
Gezinsrijwoning Renovatie Habitat bieden aan fauna

Natuurontwikkeling

Case studie | Integratie van nestkasten - Project Esseghem
School Renovatie Habitat bieden aan fauna

Natuurontwikkeling

Case studie | Integratie van elektrische auto's - Project Mobilitissimo
Integratie van elektrische voertuigen in het wagenpark van de RTBF

Mobiliteit

Case studie | Voorbeeldgebouwen - BATEX
Wat is een voorbeeldgebouw? Kaart Zoekmotor
Case studie | Renovatie van een school - Project Simons
School kantoren en woningen Renovatie en nieuwbouw

Case studie | Bouw van prefabwoningen - Project Wet 42
Kantoren en woningen Renovatie en nieuwbouw

Materiaal

Case studie | Beheer van regenwater - Project Zinneke II
Kantoorgebouw en collectieve woningen Nieuwbouw

Water

Case studie | Integratie van nestkasten - Project Vlaanderen
Gemengde gebouw (collectieve woningen en handel) Nieuwbouw

Natuurontwikkeling

Case studie | Hergebruik voor de renovatie van een hotel - Project Henegouwenkaai
Hotel Renovatie

Beheer van het project, de werf, het gebouw

Case studie | Bouw van een groepswoning - Project Brutopia
Colectieve woningen Nieuwbouw

Menselijke omgeving

Case studie | Bouw van een buurthuis en woningen - Project Zwanen-Dam
Meergezinswoningen en buurthuizen Nieuwbouw

Menselijke omgeving

Case studie | Retentiedak - Project Coupole
Centrum voor gehandicapten met grote afhankelijkheid Nieuwbouw

Water

Case studie | Participatieve aanpak van een groepswoning - Langestraat
Collectieve woning en kantoor Renovatie & uitbreiding

Menselijke omgeving