image_test

1/9 Intros 10/52 Dossiers 20/209 Voorzieningen 16/80 Case studies 1/20 Movies

Case studie | Warmtekrachtkoppelingsinstallatie - Project D'Ieteren
Gemengde gebouwen Installatie van warmtekrachtkoppeling

Energie

Case studie | Installatie van een warmtekrachtkoppelingsinstallatie - Project Floraliën
collectieve woningen Installatie van warmtekrachtkoppeling

Energie

Case studie | Installatie van een warmtekrachtkoppelingsinstallatie - Project Kinetix
Fitnesscentrum Installatie van een warmtekrachtkoppeling

Energie

Case studie | Installatie van een warmtekrachtkoppelingsinstallatie - Project ULB Solbosch
Universiteitcampus Installatie van een warmtekrachtkoppeling

Energie

Case studie | Bouw van een kantoorgebouw met geïntegreerde fotovoltaïsche panelen - Project Leefmilieu Brussel
Kantoorgebouw Installatie met fotovoltaïsche zonnepanelen en warmtepomp

Energie

Case studie | Thermische zonne-installatie - Project Nemo 33
Zwembad Thermische zonne-installatie

Energie

Case studie | Installatie van een warmtepomp – Project 3E
Kantoorgebouw Installatie van warmtepompen

Energie

Case studie | Installatie van warmtepompen - Project Solaris
Kantoorgebouw Installatie van een bodem/lucht-warmtepomp

Energie