image_test

2/9 Intros 9/52 Dossiers 17/209 Voorzieningen 13/80 Case studies 0/20 Movies

Voorziening | Demontage van stopcontacten en schakelaars

Beheer van het project, de werf, het gebouw

Voorziening | Demontage van lampen en toebehoren

Beheer van het project, de werf, het gebouw

Case studie | Warmtekrachtkoppelingsinstallatie - Project D'Ieteren
Gemengde gebouwen Installatie van warmtekrachtkoppeling

Energie

Case studie | Installatie van een warmtekrachtkoppelingsinstallatie - Project Kinetix
Fitnesscentrum Installatie van een warmtekrachtkoppeling

Energie

Case studie | Installatie van een warmtekrachtkoppelingsinstallatie - Project ULB Solbosch
Universiteitcampus Installatie van een warmtekrachtkoppeling

Energie

Case studie | Installatie van een fotovoltaïsch systeem - Project Apere
Kantoorgebouw Installatie met fotovoltaïsche zonnepanelen

Energie

Case studie | Bouw van een kantoorgebouw met geïntegreerde fotovoltaïsche panelen - Project Leefmilieu Brussel
Kantoorgebouw Installatie met fotovoltaïsche zonnepanelen en warmtepomp

Energie

Case studie | Renovatie en fotovoltaïsche installatie - Project Cora
Grootwarenhuis Installatie met fotovoltaïsche zonnepanelen

Energie

Case studie | Fotovoltaïsche installatie - Project Hopstraat
Collectieve woningen Installatie met fotovoltaïsche zonnepanelen

Energie

Case studie | Installatie van fotovoltaïsche panelen - Project Marni
Theater Installatie met fotovoltaïsche zonnepanelen

Energie

Case studie | Installatie van warmtepompen - Project Solaris
Kantoorgebouw Installatie van een bodem/lucht-warmtepomp

Energie

Case studie | Integratie van elektrische auto's - Project Mobilitissimo
Integratie van elektrische voertuigen in het wagenpark van de RTBF

Mobiliteit