Woordenlijst

Massa-veer-massa

Principe dat erin bestaat gedesolidariseerde en door een kern in soepel isolerend materiaal gescheiden dubbele wanden te gebruiken die de geluidsenergie opslorpen en wegnemen.

Afhankelijk van zijn fysische eigenschappen en massa absorbeert elk materiaal de geluidsgolven op selectieve wijze. De creatie van een complex van heterogene lagen is zeer efficiënt om de totaliteit van de frequenties van het geluid op te vangen.  Het gaat erom de dikte en de volumedichtheid te variëren van de materialen die gebruikt worden in het geluidsisolatie-element. Elke wand handelt als een massa en de holte in het centrum doet dienst als veer.

> Revenir au glossaire

Boven aan de pagina