Woordenlijst

Milieu-impact

Alle kwalitatieve, kwantitatieve en functionele veranderingen, positief of negatief, in het milieu veroorzaakt door een project, proces, procedé, organisme of product, vanaf het ontwerp tot het einde van het leven.

Er zijn vele categorieën van negatieve effecten, maar over het algemeen zijn er twee soorten effecten: zij die schade veroorzaken (uitputting van hulpbronnen, menselijke gezondheid, vernietiging van habitats, enz.) en zij die problemen veroorzaken (klimaatverandering, vernietiging van ozon in de stratosfeer, verzuring, eutrofiëring, landgebruik, enz.).

> Revenir au glossaire

Boven aan de pagina