WAT02_top

Dossier | Rationeel omgaan met water

Rationeel omgaan met water

© 422737 / Pixabay.com

Het drinkwaterverbruik en het waterverbruik uit alternatieve bevoorradingsbronnen zoveel mogelijk beperken.

De Gids Duurzame Gebouwen stelt het volgende stappenplan voor om het water op een rationele manier te gebruiken :

  • Zijn waterbehoeften kennen, zowel kwalitatief als kwantitatief
  • Minder consumeren door een goede watertoevoerinstallatie te ontwerpen en waterbesparende systemen in te voeren
  • Beter consumeren door de uitrustingen en netwerken op te volgen, en door de gebruikers te sensibiliseren
  • Anders consumeren door in een alternatieve bevoorradingsbron te voorzien voor de gebruiksvormen die geen drinkwater vergen

bijgewerkt op 27/09/2016

Code n° : G_WAT02 - Thema's : Water - Andere thema's : Afval | Onderhoud | Circulaire economie Delen - Gerelateerde project components : Sanitair warm water | Drinkbaar water | Regenwater | Afvalwater