Royale Sainte Marie_top

Case studie | Technische studies en simulaties voor de renovatie van een collectieve woning - Project Koninklijke Sinte-Mariastraat

Technische studies en simulaties voor de renovatie van een collectieve woning - Project Koninklijke Sinte-Mariastraat

© Yvan Glavie

Het project Koninklijke Sinte-Mariastraat betreft de renovatie van woongelegenheden op de verdiepingen van een gebouw. Het gebouw legt hoge energieprestaties voor (lage energie). Er werden studies gevoerd om de condensatierisico's te evalueren en om de bouwknoop op het niveau van het raamwerk te behandelen.
Collectieve huisvesting Renovatie

Gegevens van het project

Aangemeen

  • Adres: Koninklijke Sinte-Mariastraat 237, 1030 Brussel
  • Bestemming: Collectieve woning
  • Type werken: Renovatie
  • Oppervlakte: 406 m²
  • Oplevering van de werken: Juni 2011
  • Voorbeelgebouw: Laureaat 2009 [099]

Project team

  • Bouwheer: Mevr. Elisabeth Kervyn de Lettenhove
  • Architect: Philippe Abel
  • Studiebureau: Matriche, Econergy, SEI

Overzicht

Plattegrond van de eerste verdieping van het gebouw

?Nouveau document?

© Philippe Abel

Sectie van het gebouw

?Nouveau document?

© Philippe Abel

Meer weten

De infofiche "Voorbeeldgebouwen" die een beknopt overzicht geeft van de milieukenmerken van het project, kan worden gedownload via de volgende link:

Infofiche Royale Sainte Marie pdf format

Meer informatie over het hergebruik van materialen binnen het Royale Sainte Marie-project kunt u vinden op de volgende link:

Simulatie van de condensatierisico's

Meer informatie over passieve koeling binnen het Royale Sainte Marie-project kunt u vinden op de volgende link:

Simulatie van de thermische verliezen

➩ Simulatie van de condensatierisico's

Thema's : Energie - Andere thema's : Thermische isolatie | Delen - Gerelateerde project components : Buitenschrijnwerk

bijgewerkt op 15/06/2017