Dossier | Vademecum regelgeving epb-werkzaamheden vanaf juli 2017

Inhoud

Het formulier voor de EPB-aangifte met architect bevat de volgende elementen:

 • de administratieve gegevens van het project en van de betrokken partijen, waaronder:

  • de SV-referentie en de datum van de aanvraag van de SV,
  • de datum van de voorlopige oplevering of van het einde van de werken,
 • de EPB-analyse van het project:

  • de naam en de rechtvaardiging van de delen van het project die uitgesloten werden van het toepassingsgebied van de reglementering inzake EPB-werkzaamheden,
  • de onderverdeling van het project in EPB-eenheden met vermelding van de EPB-bestemming en de EPB-aard van de werken voor elk van hen,
  • de vloeroppervlakten van het project per EPB-aard van de werken,
  • de verplichte of facultatieve aanstelling van een EPB-adviseur,
  • het antwoord op de vraag of een haalbaarheidsstudie al dan niet nodig is,
  • de al dan niet aanwezigheid van beschermde goederen of goederen die in de bewaarlijst zijn opgenomen,
  • de lijst van de eventuele afwijkingsverzoeken,
 • de vermelding van de al dan niet naleving van de EPB-eisen:

  • het resultaat van de EPB-eisen die door de EPB-software wordt berekend per EPB-eenheid afhankelijk van de ingevoerde gegevens en het theoretische bedrag van de eventuele boetes,
 • de verplichte bijlagen,
 • de datum en handtekening van de EPB-aangever.

bijgewerkt op 05/10/2020

- Thema's : Energie