Dossier | Vademecum regelgeving epb-werkzaamheden vanaf juli 2017

Procedure

De EPB-aangifte wordt opgesteld door

 • de EPB-adviseur in het geval van Nieuwe, met Nieuw Gelijkgestelde of Zwaar Gerenoveerde EPB-eenheden,
 • de architect of de EPB-adviseur wanneer deze laatste werd aangesteld door de EPB-aangever, voor de Eenvoudig Gerenoveerde EPB-eenheden met architect,
 • de EPB-aangever voor de Eenvoudig Gerenoveerde EPB-eenheden waarvan de aanvraag is vrijgesteld van de tussenkomst van een architect.

In het geval van een hybride project:

Voor de indiening van de SV-aanvragen van 2015 tot en met 2018, als de EPB-aangever heeft beslist om de aanbeveling “hybride project” te volgen, stelt de EPB-adviseur ook de EPB-aangifte voor de Eenvoudig Gerenoveerde EPB-eenheid op.

2019

Voor de indiening van de SV-aanvragen vanaf 2019 wordt de aanbeveling “hybride project” een wettelijke verplichting en moet de EPB-adviseur ook de EPB-aangifte voor de Eenvoudig Gerenoveerde EPB-eenheid opstellen.

De EPB-aangifte wordt ondertekend en verstuurd door

 • de EPB-aangever in elk geval.

De EPB-aangifte wordt verstuurd naar

2019

 • Leefmilieu Brussel, voor de Nieuwe eenheden (NE), de met Nieuw Gelijkgestelde eenheden (NGE) en de Zwaar Gerenoveerde eenheden (ZGE), en dat uiterlijk 2 maanden na de voorlopige oplevering van de werken of uiterlijk 2 maanden (in plaats van 6 maanden voor 2019) na het einde van de werken:

2019

 • De vergunningverlenende overheid, voor de Eenvoudig Gerenoveerde eenheden (EGE), en dat uiterlijk 2 maanden na de voorlopige oplevering van de werken of uiterlijk 2 maanden (in plaats van 6 maanden voor 2019) na het einde van de werken:

 • per aangetekende brief, per koerier,
 • of via elektronische weg, afhankelijk van de vergunningverlenende overheid.

In het geval van een hybride project:

Voor de indiening van de SV-aanvragen van 2015 tot en met 2018, als de EPB-aangever heeft beslist om de aanbeveling “hybride project” te volgen, verstuurt de EPB-aangever één enkel formulier voor de EPB-aangifte voor het volledige project naar Leefmilieu Brussel.

2019

Voor de indiening van de SV-aanvragen vanaf 2019 wordt de aanbeveling “hybride project” een wettelijke verplichting en moet de EPB-aangever één enkel formulier voor de EPB-aangifte voor het volledige project naar Leefmilieu Brussel sturen.

Te bezorgen elektronisch bestand

De EPB-adviseur of de architect die de EPB-aangifte opstelde, bezorgt binnen dezelfde termijn het berekeningsbestand dat met de toepasselijke EPB-softwareversie werd opgesteld, in elektronische vorm aan respectievelijk Leefmilieu Brussel of de uitreikende overheid, samen met:

 • de EPB-referentie,
 • in voorkomend geval, het erkenningsnummer van de EPB-adviseur,
 • de benodigde gegevens ter beschrijving van de maatregelen die getroffen werden op de werf met het oog op de naleving van de EPB-eisen.

Te bezorgen foto's

In het geval van EPW- en EPN-eenheden bezorgt de EPB-adviseur aan Leefmilieu Brussel als bijlage bij de EPB-aangifte een foto (elektronisch formaat, foto van de voorgevel (straatkant of hoofdingang), die overdag werd genomen) die zal worden gebruikt bij de opstelling van het EPB-certificaat.

bijgewerkt op 05/10/2020

- Thema's : Energie