Dossier | Vademecum regelgeving epb-werkzaamheden vanaf juli 2017

Afwijkingen

Er bestaan twee types afwijkingen van de EPB-eisen:

  • de afwijking om technische, functionele of economische reden,
  • de erfgoedafwijking.

Beide types afwijkingen kunnen op hetzelfde project van toepassing zijn.

De toekenning van een afwijking van een EPB-eis ontheft de EPB-aangever niet van de andere verplichtingen die het BWLKE oplegt met betrekking tot de eisen voor de delen van de werken die niet door de afwijking betroffen zijn of met betrekking tot de EPB-procedure.

bijgewerkt op 05/10/2020

- Thema's : Energie