Dossier | Vademecum regelgeving epb-werkzaamheden vanaf juli 2017

Onderverdeling van het project

P05-icone4

De EPB-eisen en de EPB-procedure hebben vaak betrekking op een deelvolume van een gebouw, afhankelijk van bijvoorbeeld het al dan niet verwarmd (en/of gekoeld) zijn van ruimten, de bestemming van verschillende delen of het eventueel aanwezig zijn van verschillende Wooneenheden. Voor de bepaling van de EPB-eisen en de EPB-procedure wordt het gebouw daarom op een conventionele manier opgesplitst in EPB-eenheden. Indien nodig vindt een verdere onderverdeling in ventilatiezones en energiesectoren plaats om verschillende types installaties correct in te rekenen. Tot slot moet er voor Nieuwe en met Nieuw Gelijkgestelde Niet-Residentiële EPB-eenheden (EPN-eenheden) een laatste onderverdeling in functionele delen worden gemaakt om rekening te houden met de specifieke kenmerken van elke functie.

Dit proces wordt “projectonderverdeling” genoemd en vindt steeds plaats in de volgorde van de elementen die in de energetische boomstructuur van de software zijn opgenomen:

Project > Gebouw > Beschermd volume + Niet-beschermd volume (eventuele AOR) > EPB-eenheid > Ventilatiezone (alleen voor WE- en NR-eenheden) > Energiesector (alleen voor EPW- en EPN-eenheden) > Functioneel deel (alleen voor EPN-eenheden).

Dit deel 5 stemt overeen met bijlage 1 “gebouwindeling” van het richtlijnenbesluit dat op 26 januari 2017 werd aangenomen.

Algemeen schema van de projectonderverdeling

Algemeen schema van de projectonderverdeling

Bron: Leefmilieu Brussel

De onderverdeling van het project verschilt dus volgens de EPB-aard van de werken en de EPB-bestemmingen.

Voorbeelden van projectonderverdeling

Onderverdeling van een project met een EPN-eenheid

Onderverdeling van een project met een EPN-eenheid

Onderverdeling van een project met een EPW-eenheid

Onderverdeling van een project met een EPW-eenheid

Onderverdeling van een project met een Gerenoveerde EPB-eenheid (ZGE/EGE - WE/NR)

Onderverdeling van een project met een Gerenoveerde EPB-eenheid (ZGE/EGE - WE/NR)

Bron : Leefmilieu Brussel

bijgewerkt op 05/10/2020

- Thema's : Energie