Dossier | Vademecum regelgeving epb-werkzaamheden vanaf juli 2017

Administratieve boetes

Er worden automatische administratieve boetes opgelegd bij niet-naleving van de EPB-eisen.

De EPB-aangever kan beslissen om een automatische administratieve boete te betalen in plaats van de EPB-eisen te respecteren, in dat geval hoeft hij de situatie niet conform te maken.

De administratieve boetes worden bepaald in verhouding tot het verschil tussen het behaalde niveau en het niveau dat door de eis vooropgesteld wordt, rekening houdend met de energieverspilling die over een tijdspanne van meerdere jaren uit dit verschil voortvloeit.

Als de EPB-eisen inzake primair energieverbruik (PEV), de netto energiebehoefte voor verwarming (NEV), de oververhitting, de thermische isolatie en/of de ventilatie niet gerespecteerd worden, zal er als volgt een automatische administratieve boete worden opgelegd:

  • de vaststellingen worden verricht op basis van de EPB-aangifte en het rekenbestand,
  • de boete wordt door Leefmilieu Brussel opgelegd aan de EPB-aangever,
  • de boete kan tot vijf jaar na de indiening van de EPB-aangifte worden opgelegd.

bijgewerkt op 05/10/2020

- Thema's : Energie