Dossier | Vademecum regelgeving epb-werkzaamheden vanaf juli 2017

EPB-procedure (handelingen en documenten)

P07-icone6

De EPB-procedure beschrijft de verschillende stappen die de EPB-aangever, de architect (als hij de EPB-opdracht uitvoert) en de EPB-adviseur moeten zetten om de EPB-wetgeving na te leven.

2015

Sinds 2015 is er één enkele procedure voor alle EPB-soorten van werken (schrapping van de “vereenvoudigde” procedure). Dat neemt echter niet weg dat er voor elke EPB-aard van de werken bepaalde bijzonderheden gelden.

EPB-procedure

FASEN VAN HET PROJECTPROCEDUREEPB-AARD VAN DE WERKEN
UN-grisFUAN-grisFURL-grisFURS-grisF
Met architectZonder archi
Vóór indiening SV-aanvraagAanstelling erkende EPB-adviseur door aangeverVerplichtFacultatief-
Haalbaarheids-studie (HS)Alle

Als Σ oppervlakten NGE + ZGE

> 5.000 m²

-

Door de EPB-adviseur opgesteld

Naar de EPB-aangever verstuurd

Geïntegreerde haalbaarheids-studie (GHS)

Als Σ oppervlakten NE of als Σ oppervlakten NGE + ZGE

> 10.000 m²

door de EPB-aangever naar Leefmilieu Brussel verstuurd

2021

GHS afgeschaft vanaf 2021

Bij indiening SV-aanvraagEPB-voorstel formulier

Door EPB-adviseur opgesteld

Bij de SV-aanvraag gevoegd

Door archi of EPB-adviseur opgesteld

Bij de SV-aanvraag gevoegd

Door EPB-aangever opgesteld

Bij de SV-aanvraag gevoegd

Vóór de werkenEventuele aanvraag voor EPB-afwijking (tech., funct. of eco.)Door de EPB-aangever bij Leefmilieu Brussel ingediendDoor de EPB-aangever bij de UO ingediend
EPB-kennisgeving van het begin van de werkzaam-heden formulierDoor EPB-adviseur opgesteldDoor archi of EPB-adviseur opgesteldDoor EPB-aangever opgesteld
Door EPB-aangever naar Leefmilieu Brussel verstuurdDoor EPB-aangever naar de UO verstuurd
Tijdens de werkenOpvolging EPB-eisenDoor EPB-adviseur uitgevoerdDoor archi of EPB-adviseur uitgevoerdDoor EPB-aangever uitgevoerd
Na de werkenEPB-aangifte-
formulier
Door EPB-adviseur opgesteldDoor archi of EPB-adviseur opgesteldDoor EPB-aangever opgesteld
Door EPB-aangever naar Leefmilieu Brussel verstuurdDoor EPB-aangever naar de UO verstuurd
EPB-aangifte RekenbestandDoor EPB-adviseur naar Leefmilieu Brussel verstuurdDoor archi of EPB-adviseur naar de UO verstuurd-
EPB-certificaat (EPW / EPN)Door Leefmilieu Brussel opgesteld en naar de EPB-aangever verstuurd-

Bron: Leefmilieu Brussel

Door Leefmilieu Brussel opgevolgdDoor urban.brussels of gemeenten opgevolgd

Verantwoordelijken van de EPB-procedure: Precisering betreffende “opgesteld door” en “ondertekend door” in het geval van een NE, een NGE en een ZGE

Verantwoordelijken van de EPB-procedure: Precisering betreffende “opgesteld door” en “ondertekend door” in het geval van een NE, een NGE en een ZGE

Bron: Leefmilieu Brussel

Verantwoordelijken van de EPB-procedure: Precisering betreffende “opgesteld door” en “ondertekend door” in het geval van een EGE met architect

Verantwoordelijken van de EPB-procedure: Precisering betreffende “opgesteld door” en “ondertekend door” in het geval van een EGE met architect

Bron: Leefmilieu Brussel

Tijdlijn van de EPB-procedure

Tijdlijn van de EPB-procedure

Bron: Leefmilieu Brussel

Aanbeveling voor de “hybride” projecten

PH-grisF

Deze aanbeveling kan toegepast worden voor alle “hybride” projecten waarvan de SV-aanvraag werd ingediend vanaf 1 januari 2015 tot en met 31 december 2018.

“Hybride” projecten worden in theorie opgevolgd door twee verschillende administraties (met uitzondering van het EPB-voorstel, dat altijd wordt behandeld door de uitreikende overheid van de stedenbouwkundige vergunning):

  • de uitreikende overheid van de stedenbouwkundige vergunning  (urban.brussels of de gemeenten) voor EGE's,
  • Leefmilieu Brussel voor de andere EPB-soorten van werken.

Toch werden de volgende maatregelen getroffen met het oog op een administratieve vereenvoudiging voor de EPB-aangever:

  • Leefmilieu Brussel adviseert de EPB-aangever bij “hybride” projecten de documenten voor alle EPB-etappes van het project naar één enkele administratie te versturen - in dit geval naar Leefmilieu Brussel (met uitzondering van het EPB-voorstel dat altijd gebonden is aan de aanvraag van de stedenbouwkundige vergunning).
  • Als deze aanbeveling wordt gevolgd, moet de EPB-aangever één enkele EPB-adviseur aanwijzen voor alle EPB-soorten van werken van het project in kwestie.

Het is niet verplicht deze aanbeveling te volgen, maar het wordt sterk aangeraden met het oog op een geglobaliseerde behandeling van dit type projecten.

Wanneer de EPB-aangever beslist om deze aanbeveling te volgen, wordt aan hem gevraagd om Leefmilieu Brussel daarvan op de hoogte te brengen via een vraag in de EPB-software, waarvan het antwoord in de drie formulieren wordt weergegeven (EPB-voorstel, EPB-kennisgeving en EPB-aangifte).

2019

Voor de SV-aanvragen ingediend vanaf 1 januari 2019 wordt deze aanbeveling een wettelijke verplichting.

bijgewerkt op 08/04/2021

- Thema's : Energie